DCLR Court Cases, ARA

Sl.No.

Party Name

Case No

View PDF

1

Ramchandra Singh Vs mbika YadavA

162/13-14

2

Lalmohan Roy Vs Shambhunath Roy

167/13-14

3

Arjun Ram Vs Dhirendra pratap Singh

156/12-13

4

Chhatu Shah Vs Umashankar Shah

169/13-14

5

Dinesh Sahai Vs SDO Sadar Ara

163/12-13

6

Vijay yadav Vs Ramdwar yadav

168/13-14

7

Lalmati Devi Vs viswanath paswan

174/13-14

8

Lakhpatia Devi Vs Amar Yadav

175/13-14

9

Niraj Prakash Vs Sukhdev Thakur

186/13-14

10

Chandradeep Yadav Vs Meera Kuar

185/13-14

11

Rampravesh Sah Vs Vira Ram

172/13-14

12

Virendra yadav Vs Kedar Yadav

176/13-14

13

Virendra yadav Vs Mukesh Mishra

177/13-14

14

Bhikhari Ram Vs Bihar Sarkar

178/13-14

15

Chandrama pandit Vs Shahjhan Begam

184/13-14

16

Suresh sharma Vs Nathuni Ray

188/13-14

17

Ram Kumar Singh Vs Harbansh Yadav

181/13-14

18

Soni devi Vs Rukmeena Devi

183/13-14

19

Ram Dayal ray Vs Singhan Paswan

191/13-14

20

Ramji Singh Vs Atiranjan Mishra

190/13-14

21

Raj Kumar Sharma Vs Sabhapati Lohar

197/13-14

22

Gopal tiwari Vs Balkhira yadav

198/13-14

23

Ramkewal singh Vs Bholanath singh

195/13-14/

24

Kesho pandey Vs Ram suresh pandey

194/13-14

25

Radha Kisun Mahto vs Arjun Mahto

199/13-14

26

Roza Miya Vs Paras Yadev

196/13-14

27

Sakuchan Ram Vs Mahesh Prasad

201/13-14

28

Paras Pandey Vs Siyaram Pandey

205/13-14

29

Malti Devi Vs Ganesh Datt Pandey

207/13-14

30

Ranjit Singh Vs Ramishwar Singh

210/13-14

31

Sudhan Shah Vs Deepak Kumar

214/13-14

32

Sukwaro Devi Vs Krishna Gopal Pandey

221/13-14

33

Ram Vinod Rai Vs Baliram Bhagat

223/13-14

34

Ramayan Rai Vs Kameshwar Rai

229/13-14

35

Varathnath Pandey Vs Kamal Pandit

241/13-14

36

Faujdar Shah Vs Sunil Ram

244/13-14

37

Parsuram Yadav Vs Chatradhari Rai

208/13-14

38

Vishwanath Singh Vs Sradhanand Singh

225/13-14

39

Nand Gopal Singh Vs Rajendra Singh

227/13-14

40

Anand Dev Raman Vs Bihar Sarkar

226/13-14

41

Sumitra Devi Vs Jagdish Rai

235/13-14

42

Lalan Paswan Vs Gopal Chaube

217/13-14

43

Kamla Rai Vs Krishna Rai

246/13-14

44

Prahalad Kumar Gupta Vs Gyanchand Giri

50/13-14

45

Parsuram Yadav Vs Chatradhari Rai

208/13-14

46

Surendra Tiwari Vs Sunil Tiwari

44/14-15

47

Lilawati Devi Vs Hulshi Passwan

48/14-15

48

Mahanth P. Goswani Vs Baban Yadav

54/14-15

49

Vibha Devi Vs Sawatri Devi

51/14-15

50

D. Bimla Devi Vs Satendra Singh

55/14-15

51

Rajkumari Kaur Vs Hiralal Sharma

58/14-15

52

Shivshankar Prasad Vs Ashok Kumar

61/14-15

53

Ram S. Singh Vs Kameshwar Prasad

62/14-15

54

Lal Babu Rai Vs Dhru Nath Yadav

63/14-15

55

Nagdu Rai Vs Awdesh Singh

64/14-15