List of District Magistrates

Sl.No.

Name of Officer

Cadre

Period of Posting

34

Sri Sanjeev Kumar

IAS

03-08-2017 -

33

IAS

03-08-2015 - 02-08-2017

32

Sri Pankaj Kumar Pal

"

06-06-2014 -03-08-2015

31

Sri Saravanan M.

"

27-03-2014 - 06-06-2014

30

Sri Pankaj Kumar Pal

"

11.01.2013 - 26.03.2014

29

Dr. Pratima S. K. Varma

"

10.07.2010 - 11.01.2013

28

Dr. Safeena A. N.

"

17.03.2008 - 10.07.2010

27

Sri Jitendra Kr. Sinha

"

02.04.2007 - 17.03.2008

26

Sri Bishwanath Singh

"

28.06.2006 - 02.04.2007

25

Sri Jitendra Srivastava

"

26.07.2004 - 28.06.2006

24

Sri Sanjay Kumar

"

20.10.2001 - 25.07.2004

23

Sri Sudhir Kumar

"

11.09.2000 - 20.10.2001

22

Sri Hukum Singh Meena

"

26.09.1998 - 11.09.2000

21

Sri S. Sidharth

"

29.06.1998 - 26.09.1998

20

Sri Amritlal Meena

"

11.09.1996 - 29.06.1998

19

Dr. Gorelal Yadav

"

15.06.1996 - 11.09.1996

18

Sri Amir Subhani

"

22.06.1993 - 15.06.1996

17

Sri S. S. Sharma

"

19.04.1992 - 21.06.1993

16

Sri B. P. Chaudhary

"

25.03.1991 - 19.04.1992

15

Sri N. K. Sinha

"

16.04.1990 - 25.03.1991

14

Sri A. K. Dubey

"

20.12.1989 - 16.04.1990

13

Sri M. A. Ibranimi

"

07.07.1989 - 20.12.1989

12

Sri Nagendra Tiwary

"

15.09.1988 - 07.07.1989

11

Sri M. K. Srivastawa

"

27.05.1987 - 15.09.1988

10

Sri S. S. Sharma

"

21.05.1985 - 27.05.1987

09

Sri V. N. P. Shah

"

25.07.1983 - 21.05.1985

08

Sri Ram Bhajan Singh

"

12.05.1981 - 24.07.1983

07

Sri P. N. Narayan

"

21.04.1980 - 11.05.1981

06

Sri Ashok Kumar

"

02.03.1979 - 20.04.1980

05

Sri A. K. Chaudhary

"

05.09.1977 - 17.02.1979

04

Sri Kusheshwar Jha

"

29.07.1975 - 05.09.1977

03

Sri Kabir Kr. Khan

"

02.07.1974 - 29.07.1975

02

Smt Krishna Singh

"

05.12.1972 - 02.07.1974

01

Sri S. P. Jakhanwal

"

10.11.1972 - 05.12.1972